Algemene Voorwaarden

Als u iets koopt op internet dan wilt u dat bij ontvangst het voldoet aan uw verwachting. Wij willen dat ook! Want alleen dan koopt u misschien nog eens iets bij ons of wilt u ons bij vrienden of kennissen aanbevelen. U mag dus altijd aankopen retour zenden en 'daarom' is voor ons ook een goede reden.

Artikel 1 - Aanbiedingen

 1. De aangeboden ansichtkaarten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zijn in behoorlijke antiquarische staat, tenzij anders vermeld. Kleine gebreken worden niet vermeld. Als u zekerheid wilt hebben over de staat van de ansichtkaarten, raden wij u aan per e-mail nadere informatie te vragen. Ook kunt u per email of telefonisch een afspraak maken voor bezichtiging op ons kantoor.
 2. Alle vermelde prijzen zijn in Euro's. Ansichtkaarten worden verkocht volgens de margeregeling.
 3. Afhankelijk van het aankoopbedrag wordt per bestelling één van de volgende kortingen gegeven:
  Aankoop Korting
  vanaf € 25,- tot € 100,- 10%
  vanaf € 100,- 15%
 4. Aankopen dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

Artikel 2 - Acceptatie van bestellingen

 1. De ansichtkaarten uit onze webwinkel zijn telefonisch, schriftelijk of via e-mail te bestellen.
 2. Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 3. Na ontvangst zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan aan de desbetreffende koper, onder bijvoeging van de nota welke binnen 14 dagen moet zijn voldaan.
 4. Nieuwe bestellingen worden uitgevoerd, nadat vervallen facturen zijn voldaan.
 5. PostcardsFrom.NL behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 3 - Levering

 1. Direct na betaling zullen de gekochte ansichtkaarten aan de desbetreffende koper worden verzonden.
 2. De wijze van verzending wordt door de klant bepaald. Voor verwerking en verzending worden bij levering één van de volgende bedragen in rekening gebracht:
  Verzending Nederland Europe World
  Gewone post € 2,50 € 3,50 € 4,-
  Aangetekende post € 10,00 € 13,- € 20,-
 3. Op verzoek van de klant kan bij een bestelling een leveringsafspraak worden gemaakt. Dit kan kan in onderling overleg met PostcardsFrom.NL plaatsvinden. Op zondag, maandag en feestdagen kunnen bestellingen niet worden geleverd.

Artikel 4 - Zichttermijn

 1. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.
 2. Tijdens de zichttermijn mogen de ansichtkaarten beoordeeld worden op kwaliteit.
 3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting van zijn kant te retourneren. De geretourneerde artikelen dienen in originele staat te zijn. Bovendien dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.
 4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel. Indien het pakket door PostNL wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur/pakbon.
 5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. PostcardsFrom.NL accepteert in dat opzicht een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

Artikel 5 - Totstandkoming koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 14 dagen na de datum vermeld op de pakbon, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door PostcardsFrom.NL aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 4a is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de pakbon.

Artikel 6 - Transportrisico

 1. PostcardsFrom.NL is verantwoordelijk voor uw bestelling tot dat u deze in ontvangst heeft genomen en in uw bezit is. Ook transportschade valt hieronder. Het is van belang dat u beschadigde pakketten niet accepteert en mee teruggeeft aan de transportdienst.
 2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn draagt de klant het transportrisico. Nadat de artikelen door PostcardsFrom.NL in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op PostcardsFrom.NL over.

Artikel 7 - Terugbetalingen

 1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door PostardsFrom.NL gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald.
 2. Terugbetaling zal gebeuren binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

Artikel 8 - Adreswijzigingen

 1. De klant is verplicht PostcardsFrom.NL op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing.
 2. Indien de klant verzuimt dat (tijdig) te doen, blijft hij jegens PostcardsFrom.NL aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.
 3. PostcardsFrom.NL wordt door de klant gemachtigd diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie te controleren.

Artikel 9 - Persoonsregistratie

 1. Door het opvragen van informatie c.q. het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van PostcardsFrom.NL.
 2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
 3. PostcardsFrom.NL verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. De klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verstrekking van adresgegevens aan derden.

Artikel 10 - Overige bepalingen

 1. PostcardsFrom.NL is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.
 2. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.
 3. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 4. © PostcardsFrom.NL, Johan de Wittstraat 270, 3311 KK Dordrecht.
Dordrecht, 29 november 2018